Terjemah Bulughul Maram, Kumpulan Hadits Pilihan Fikih Akhlak dan Muamalah

::: Terjemah Bulughul Maram, Kumpulan Hadits Pilihan Fikih Akhlak dan Muamalah :::

✅ Kitab Bulughul Maram karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-“Asqalani ata; termasuk kitab hadits tentang masalah fikih yang diakui oleh para ulama. Kita dapati banyak syarah (penjelasan) tentang makna-makna dan kandungan hadits-haditsnya. Oleh sebab itulah, kami mencoba semampu kami menerjemahkan kitab ini dengan bahasa yang mudah sehingga hadits-haditsnya mudah dihafalkan dan diamalkan, insya Allah.

Beberapa istilah, baik yang berkaitan dengan mushthalah hadits maupun yang berkaitan dengan fikih, kami uraikan secara ringkas pada bagian catatan kaki. Demikian pula, kami sertakan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperjelas maksud hadits yang tertuang dalam kitab ini. Adapun derajat hadits kami rangkum dari penjelasan ulama, seperti asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani w. Semoga Allah & menjadikan semua ini amal kebaikan yang bermanfaat bagi Islam dan muslimin.

Dapatkan di sini..

✅ Spesifikasi:
?Terjemahan Kitab: Bulugh Al Maram Min Adilah Al Ahkam
✒️ Penulis: Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah
? Penerbit: Ash-Shaf Media
? Ukuran: buku sedang 16 x 24 x 4 cm, berat 1.050 gr
? Halaman: 772 hlm
? Hard cover doff embos shrink, kertas HVS, tinta hitam
? Harga: Rp 144.000 180.000, diskon 36.000 ((SKB))

Pesan: t.me/griyasunnah