Pelajaran Bahasa Arab Untuk Ibtidaiyah Kelas 1 2 3 4 5 6

Pelajaran Bahasa Arab Untuk Ibtidaiyah Kelas 1 2 3
Al-‘Arabiyyah lil Ibtidaiyyah
FULL COLOR untuk anak-anak SD MI Islam
Kelas 4 5 6 warna hitam merah

Penyusun: Ummu Irbadl Salma Hadi
Murajaah: Ustadz Abu Nashim Mukhtar bin Rifai La Firlaz
Penerbit: Daar Ilmi Jogja

Ukuran: buku besar, 24 x 16 x 0,6 cm; berat: @ 155 gr
Fisik: Sampul soft cover uv, isi kertas HVS putih tinta FULL COLOR
Harga: Rp 42.000, 41.000, 41.000, 38.000, 38.000, 38.000
33.600, 32.800, 32.800, 30.400, 30.400, 30.400,
Diskon: (SKB)

Pengantar

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Buku Pelajaran Bahasa Arab ini disusun secara sederhana, lengkapnya dari Jilid 1-6.

Semoga menjadikan para santri semakin tumbuh kecintaan kepada Bahasa Arab. Juga disela-sela jadwal yang padat dalam menghafal al-Qur’an, para santri merasa senang dengan pelajaran Bahasa Arab. Semoga Allah Ta’ala memberikan kebaikan kepada penulis dan kaum muslimin melalui buku ini di dunia dan di akhirat.