Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami

Judul Buku: Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami
Terjemah Kitab: Mauqif Al-Mar-ah Ash-Shalihah Min At-Ta’addud Az-Zaujiyyah
Karya: Asy-Syaikh ‘Isham bin Muhammad Asy-Syarif
Penerbit: Pustaka Al-‘Afiyah
Fisik: sampul soft cover, shrink, uv; isi kertas hvs tinta hitam
Ukuran: buku sedang 14 x 21 cm, 140 hal, berat: 250 gr
Harga: Rp 45.000, Harga Disini: 36.000, Disc: (SKB)

Dapatkan buku Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami di griyasunnah jogja!