Tag Archives: istri ketiga

Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami

Judul Buku: Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami Terjemah Kitab: Mauqif Al-Mar-ah Ash-Shalihah Min At-Ta’addud Az-Zaujiyyah Karya: Asy-Syaikh ‘Isham bin Muhammad Asy-Syarif Penerbit: Pustaka Al-‘Afiyah Fisik: sampul soft cover, shrink,…