Sejarah Berdarah Al-Quds & Al-Aqsa Duka di Negeri Palestina, & Al-Aqsa Versi Syiah

Judul Buku: Sejarah Berdarah Al-Quds & Al-Aqsa, Duka di Negeri Palestina Plus Al-Aqsa Versi Syiah Terjemah Kitab: Al-Quds Dirasatu Tarikhiyyah haula Al-Masjid Al-Aqsha wa Al-Quds Asy-Syarif, dan Syiah Wa Al-Masjid … Read More

Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Sejarah Gemilang Para Khalifah Rasulullah

Judul Buku: Tarikh Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin, Sejarah Gemilang Para Khalifah Rasulullah Penulis: Kementrian Pendidikan Tinggi KSA Penerbit: Hikmah Ahlussunnah Fisik : 14 cm x 21 cm, uv, soft cover, berat: 180 … Read More

Tarikh Daulah Abbasiyyah – Kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah

Judul: Tarikh Daulah Abbasiyyah Abbasiyah Terjemah Kitab: Ad-Daulah Al-Abbasiyyah wa Hadharatuha Sejarah Kekhalifahan Abbasiyah Dinasti Bani Abbas Penerbit asli: Universitas Imam Muhammad bin Suud Al-Islamiyyah Riyadh Saudi Arabia Penerjemah: Fathul … Read More

Tarikh Daulah Umawiyyah, Khalifah Bani Umayyah

Judul Buku: Tarikh Daulah Umawiyyah, Perkembangan Islam Setelah Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin Terjemah Kitab: Tarikh Ad-Daulah Al-Umawiyyah Karya: Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyyah, KSA Penerbit: Hikmah Ahlussunnah (HAS) Fisik: 176 hal, … Read More