Mengenal Pokok Keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah Syarah Lum’atil I’tiqad

Judul Buku: Mengenal Pokok-pokok Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah
Terjemah Kitab: Syarh Lum’atil I’tiqaad
Penulis: Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah
Pemberi Syarah: Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah
Penerbit: Hikmah Ahlussunnah HAS
Ukuran: buku sedang, 14,5 cm x 20,5 x 1,5 cm, 255 halaman, berat: 300 gr
Fisik: sampul: soft cover, lapisan uv, shrink plastik, isi: hvs, tinta hitam
Harga: Rp 65.000, Diskon (SKB)

Daftar Isi Buku Mengenal Pokok-pokok Keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah Terjemah Kitab Syarah Lumatul I’tiqad

 • Kaedah-kaedah penting dalam memahami asma wa sifat Allah
 • Pernyataan Imam Salaf tentang sifat Allah
 • Sebagian Ayat Al-Quran yang berisi tentang sifat Allah
 • Hadits-hadits tentang sifat Allah
 • Isra Mi’raj
 • Malaikat Maut mendatangi Nabi Musa
 • Tanda-tanda hari kiamat: Dajjal, Turunnya Nabi Isa, Ya’juj Ma’juj, Daabah, Terbitnya matahari dari barat
 • Siksa dan Nikmat Alam Kubur, Fitnah Kubur
 • Tiupan sangkakala
 • Hari Kebangkitan dari Kubur dan Pengumpulan Manusia
 • Syafaat Nabi
 • Al-Hisab
 • Timbangan (Mizan Amal)
 • Pembagian catatan amal manusia
 • Telaga Nabi (Al-Haudh)
 • Jembatan di atas neraka (As-Shirath)
 • Surga dan Neraka
 • Perkara Aqidah lainnya: Kekhususan Nabi Muhammad, Keutamaan para sahabat nabi, Surga bersaksi, Orang-orang yang dipastikan masuk surga, orang-orang yang dipastikan masuk neraka, hukum mengkafirkan seorang muslim, hak-hak para sahabat, hukum mencela sahabat, hak-hak istri nabi, menuduh ibunda kaum mukminin (Istri nabi), Hukum taat kepada penguasa, Haramnya memberontak pemerintah, jidal dan debat kusir dalam agama
 • Sekte-sekte ahlul bidah dan cirinya: Syiah Rafidhah, Jahmiyyah, Khawarij, Qadariyyah, Murji’ah, Mu’tazilah dan lainnya
 • Perbedaan pendapat dalam masalah furu’ dan ijma ulama
 • Taqlid, madzhab ulama yang terkenal: Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali

Dapatkan buku Mengenal Pokok Keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah Syarah Lum’atil I’tiqad di griyasunnah jogja!