Sampul AISAR untuk usia umum

Aisar Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an

Cover buku Aisar Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur'an Pustaka Ibnul JazariJudul buku: Aisar Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an
Judul Lama: Aisar, Penuntun Mudah & Sistematis Mentartilkan Bacaan
Penyusun: Abu Hamid Fauzi bin Isnain
Penerbit: Pustaka Ibnul Jazari
Ukuran: buku sedang  16 x 21 x 0,8 cm tebal: 139 halaman Berat: 200 gram
Fisik: sampul soft cover, uv, isi: kertas hvs, tinta warna hitam dan merah
Harga: Rp 32.500, Disc (SKB)

Pengantar Penerbit Buku Aisar Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an Edisi Revisi

Alhamdulillah hanya dengan pertolongan Allah semata Buku Aisar Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an cetakan ketigabelas hadir di tengah kaum muslimin. Cetakan ini adalah adalah penyempurnaan dari cetakan-cetakan sebelumnya setelah peninjauan ulang atas cetakan terakhir yang ternyata masih ada beberapa hal yang secara ilmiah menuntut perbaikan. Kami memohon ampunan kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan pada cetakan-cetakan yang telah lalu.
Secara garis besar ada beberapa khidmah yang patut disyukuri dilakukan penulis pada AISAR Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an edisi 13 ini antara lain:

  • Penyempurnaan dan perbaikan teori makhraj dan sifat, definisi dan ilustrasi makhraj dan sifat, sehingga lebih menggambarkan letak keluarnya  huruf dan hakekat sifat-sifat huruf.
  • Menghapus materi atau contoh yang belum diperlukan.
  • Mengganti beberapa contoh latihan sehingga lebih sesuai dengan komitmen penulis untuk menjelaskan materi secara tadarruj bertahap.
  • Meralat kekhilafan kami dalam kaedah.
  • Perubahan pengurutan beberapa dars, terkhusus pada akhir juz 4.
  • Perubahan dan penambahan keterangan penting yang disisipkan pada tiap-tiap pelajaran.

Dengan bebarapa perbaikan dan penyempurnaan ini kami memohon kepada Allah semoga AISAR Penuntun Mudah Meluruskan Lisan Para Pembaca al-Qur’an lebih bisa diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu secara khusus dan masyarakat muslimin secara umum.

Buku dengan judul di atas ini berkaitan dengan permasalahan seputar:


buku aisar