Tag Archives: Pustaka Al-Afiyah

Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami

Judul Buku: Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami Terjemah Kitab: Mauqif Al-Mar-ah Ash-Shalihah Min At-Ta’addud Az-Zaujiyyah Karya: Asy-Syaikh ‘Isham bin Muhammad Asy-Syarif Penerbit: Pustaka Al-‘Afiyah Fisik: sampul soft cover, shrink,…

Suamiku Denganmu Aku Berbagi

Judul Buku: Suamiku Denganmu Aku Berbagi Terjemah: Asyku Ilaka Zaujiy Penulis: ‘Isham bin Muhammad Asy-Syarif Penerbit: Pustaka Al-Afiyah Fisik : 14 cm x 21 cm, doff, hard cover, Tebal: 160…